Contributie

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering bindend vastgesteld.

Het inschrijfgeld is een eenmalige bijdrage. 

  Contributie Inschrijfgeld    Reductie
ACTIEF LID - SENIOR      
Zij die in het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn of worden € 165       € 25    € 11
DAGLID - SENIOR      
Zij die alleen doordeweeks overdag tot 18.00 uur willen tennissen € 115 € 20    € 6
ACTIEF LID - JUNIOR      
 Zij die in het verenigingsjaar 13, 14, 15, 16 of 17 jaar worden  € 86    € 15    € 6
 Zij die in het verenigingsjaar 10, 11 of 12 jaar worden  € 71    € 15    € 6
 Zij die in het verenigingsjaar 4, 5, 6, 7, 8 of 9 jaar worden  € 33    € 7,50    € 3
ONDERSTEUNEND LID            
Leden die geen speel- en stemrecht hebben € 20    

JeugdJeugdleden hoeven het eerste jaar geen contributie te betalen; zij betalen alleen het inschrijfgeld.

Reductie op contributie De reductie op de contributie geldt alleen bij betaling per automatische incasso.

Reductie voor gezinnenDe gezinsreductie bedraagt 10% van het lidmaatschap en geldt als minimaal 4 leden uit een gezin lid zijn. Deze leden moeten allemaal op hetzelfde adres wonen en geldt alleen bij betaling per automatische incasso.

Betaling contributieDe betalingen voor het nieuwe tennisseizoen vinden plaats in de maand maart van dat jaar. Dit gebeurt middels automatische incasso. Vóór 1 april moeten alle betalingen binnen zijn. Na een herinnering heeft ieder lid nog tot 1 mei de tijd om te betalen. Gebeurt dat niet, dan volgt uitschrijving door het bestuur van de vereniging. Er wordt tevens een rekening van 25 euro gestuurd voor gedane administratieve handelingen naar de KNLTB.

Wijzigen en opzeggen van het lidmaatschapHet lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wijzigen en het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per email of brief) geschieden bij de ledenadministratie van TC Hodenpijl. De opzegging dient in ons bezit te zijn vóór 1 januari voorafgaand aan het jaar dat men geen lid meer wenst te zijn.

Ledenpas/KNLTB-pasDe KNLTB-pas is de algemene ledenpas. Deze plastic pas is voorzien van een magneetstrip en wordt binnen onze vereniging gebruikt voor het baanreserveringssysteem, als toegangspas voor ons paviljoen en kan ook als betaalmiddel worden gebruikt in ons paviljoen. Als je je pas kwijt bent of als deze het niet meer doet, dan kun je via de ledenadministratie (ledenadministratie@hodenpijl.nl) een nieuw exemplaar aanvragen. De kosten van een vervangende ledenpas bedragen € 5,-.